Автоматични данни от с.Кичево


Времето

Обновено на 28.10.2020 в 18:47ч
Температура: 16° C, Влажност: 96%, Налягане: 982 hPa, Aкумулатор: 13VСтойност на фини прахови частици във въздуха

pm 2.5:    10 µg/m3 Много добро

pm 10:   14 µg/m3 Много доброСъбиране на боклука в селото

Кофите за боклук се събират на 01, 07, 14, 20, 26 октомвриВиК аварии в селото

Няма обявени ВиК аварии в районаПрекъсвания на тока в селото

Няма планирани прекъсвания на токаМВР съобщения

В бюлетина на ОД МВР гр.Варна няма информация за с.Кичево