Автоматични данни от с.Кичево


Времето

Обновено на 24.11.2020 в 16:05ч
Температура: 8° C, Влажност: 78%, Налягане: 991 hPa, Aкумулатор: 13V



Стойност на фини прахови частици във въздуха

pm 2.5:    6 µg/m3 Много добро

pm 10:   12 µg/m3 Много добро



Събиране на боклука в селото

Кофите за боклук се събират на 01, 07, 13, 18, 25 ноември



ВиК аварии в селото

Няма обявени ВиК аварии в района



Прекъсвания на тока в селото

Няма планирани прекъсвания на тока



МВР съобщения

В бюлетина на ОД МВР гр.Варна няма информация за с.Кичево